TRIẾT LÝ KINH DOANH

Rất tâm đắc với câu nói truyền cảm hứng của CEO SES Winery: "Rượu cao lương SES hướng tới là một sản phẩm đặc sản của Việt Nam để người ngoại quốc khi đến Việt Nam sẽ có thêm lựa chọn thương hiệu rượu mua về làm quà. Đó cũng là điểm khởi đầu của dự án khi các anh em trong nhóm nhận thấy một điều là mình đi đâu cũng mua rượu của nước đó về làm quà, mà các bạn bè quốc tế của mình khi đến Việt Nam thì họ đang thiếu lựa chọn quà rượu"


© 2022 - Bluesea Media, JSC