Bảo vệ người tiêu dùng

Người Việt uống rượu Việt!

Công ty SES lên men và chưng cất Rượu Cao Lương từ thân và hạt cây cao lương trồng tại Đồng Nai. Rượu được cấp phép sản xuất và chứng nhận an toàn thực phẩm, đặc biệt rượu không sử dụng hương liệu, mang hương vị đặc trưng ngọt ngào sâu lắng của cây Cao Lương!

“Cao lương mỹ tửu - Rượu của người Việt”

Rượu cao lương của SES sử dụng các phương thức chống giả và bảo vệ người dùng. Sản phẩm chỉ được bán tại các điểm phân phối có niêm yết thông tin trên website của công ty


© 2022 - Bluesea Media, JSC